Recherchediensten

1. Recherchediensten

Over onszelf
Alkris is door de jaren heen uitgegroeid tot een gerenommeerd en alom gewaardeerd recherchebedrijf. Gevestigd in Nederland en Duitsland, verrichten wij werkzaamheden voor  bedrijven en instellingen.
Vooral voor bijvoorbeeld onze klanten in de grensstreek is dit een uitkomst; Alkris is van de wetgeving van beide landen op de hoogte, spreekt de taal en kent de gewoonten.

Dit is slechts één van onze vele eigenschappen die onze werkwijze kenmerken: zo kunnen wij u discreet en onopvallend van dienst zijn.

Onze expertise
Alkris heeft zich mogen diplomeren & specialiseren op de diverse gebieden die de recherche- en beveiligingsbranche betreffen:

Verzekeringsfraude
Contraexpertise (uw tegenonderzoek !)
Bedrijfsonderzoeken naar aanleiding van fraudezaken
Onderzoek inzake verduistering, diefstal en oplichting
Onderzoek sabotage-, spionage- en concurrentiezaken

Antecedentenonderzoek sollicitanten
Interim Security Management
Integriteitsverbetering van personeel
Bedrijfsspionage
Chantage bewijzen & bestrijden
Onderzoek naar (onrechtmatig) verzuim
Ontslagzaken
Incasso-opdrachten
Controle van personen en goederen, (zoals personeelscontroles o.a. buitendienstmedewerkers, ladingen en vrachtbrieven)
Bewijslevering ten behoeve van strafrecht- of civielrechtprocedures  (zoals bij geweldsdelicten of zedendelicten)
Verhoren van betrokkenen (verdachten en getuigen)
Controles op echtheid en verificatie van geschriften (o.a. diploma´s, getuigschriften, facturen en overeenkomsten)
Proefaankopen
Bedrijfsbeveiligingsadviezen
Opsporen van personen, goederen en bedrijven
Observaties van personen en goederen
Opsporen afluisterapparatuur
Forensisch onderzoek (zie verderop)
Onderzoek naar vermiste goederen
Informatiezaken
Preventie-adviezen
Repressie-adviezen
Beveiliging en bewaking van goederen, gebouwen en terreinen
Alimentatiekwesties
Antecedentenonderzoek partners

We kunnen slechts enkele van onze kennis- en ervaringsgebieden noemen. Voelt u zich vrij ons te consulteren aangaande een andere zaak dan hier genoemd.

Goede samenwerking
In sommige gevallen vereist een zaak dat wij, buiten het Alkris-team om, samenwerken met andere collega's. Wij stellen hierbij de eis dat ook deze collega's erkend en gediplomeerd zijn, zodat voor onze opdrachtgevers kwaliteit en continuïteit te allen tijde gewaarborgd blijven.

Techniek Niet slechts door jarenlange ervaring maar juist door de bewegingen op het gebied van innovatieve technieken met betrekking tot opsporing, onderzoek en observaties te volgen zijn wij altijd up to date en weten wij beter dan menig ander welke technieken voorhanden en bruikbaar zijn . Met ons loopt u voorop !!

Heldere resultaten
Tijdens een onderzoek onderhouden wij regelmatig contact met u als opdrachtgever. Dit kan telefonisch zijn of in een persoonlijk gesprek plaatsvinden. Het is mogelijk een  tussentijds rapport aan u uit te brengen indien u dit wenst.

Wanneer ons onderzoek afgerond is, ontvangt u onze bevindingen en aanbevelingen. in en eindrapportage. Als bij de afronding van het onderzoek blijkt dat de opdrachtgever aangifte bij de politie wenst te doen, is het mogelijk dat Alkris de gang naar deze instanties van u overneemt.
Wanneer u hieraan uw voorkeur geeft en uw toestemming verleent, is het mogelijk dat wij de gehele aangifte en het eventule verhaal voor u verzorgen.

De kosten
Onze onderzoekskosten zijn helder in opbouw.
Door praktijkervaring kunnen wij u altijd een reële inschatting geven van de uiteindelijke kosten. Ook is het mogelijk om duidelijke afspraken te maken om onze diensten steeds tot vooraf bepaalde limieten te verrichten, zodat uw budgettering niet in het gedrang komt. U heeft de regie in eigen hand.

Altijd bereikbaar
Waar u een ander weer eens niet kunt bereiken, bereikt u ons altijd, 24 uur per dag !
Met onze kennis en jarenlange ervaring zijn wij u graag van dienst. Aarzelt u daarom niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen.

Uw zaak in vertrouwde handen
ALKRIS voldoet aan alle eisen die door het Ministerie van Justitie zijn gesteld en is erkend onder vergunningen POB620 (Recherche) en ND1001 (Beveiliging)

ALKRIS is tevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder meldingsnummer 1101287

Vakmanschap is meesterschap !

Mijn kennis is mijn geweten uw vetrouwen zal ik nooit vergeten©jwk